w w w . h i t i t r u l o . c o m

Diğer Ürün Çeşitlerimiz
Tüm Pos Cihazlarla Uyumlu
Tüm Akaryakıt Pompaları İçin.
Medikal Cihazlarında Kullanılan Ruloloar.
Bütün Yazarkasalar İçin Ürettiğimiz Ürün.
Her Türlü Termal Etiket Ruloları.

Matbacılar Sitesi Yayın Cad. Blok No:48
Telefon: 0.332 342 11 89 • Faks: 0.332 342 11 59 • Karatay / KONYA